DTAC

โปรเสริมดีแทค ใจดี ให้มากกว่า ให้เน็ตเต็มสปีด แบบไม่อั้น  บริการใจดีเพื่อลูกค้าเติมเงินโดยเฉพาะ

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
ความเร็ว 1 Mbpsh
24 ชม./29 บ.
(+vat=31.03บ.)
ใช้เน็ต 1 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*377*5823917#
7 วัน/110 บาท
(+vat=117.70บ.)

ใช้เน็ต 1 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*378*5823917#
30 วัน/330 บาท
(+vat=353.10บ.)
ใช้เน็ต 1 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*379*5823917#
ความเร็ว 4 Mbps
24 ชม./31 บ.
(+vat=33.17บ.)
ใช้เน็ต 4 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*387*5823917#
7 วัน/210 บาท
(+vat=224.70บ.)

ใช้เน็ต 4 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*388*5823917#
30 วัน/650 บาท
(+vat=535บ.)
ใช้เน็ต 4 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*389*5823917#
ความเร็ว 10 Mbps
24 ชม./50 บ.
(+vat=53.50บ.)
ใช้เน็ต 10 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*397*5823917#
7 วัน/330 บาท
(+vat=353.10บ.)
ใช้เน็ต 10 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*398*5823917#
30 วัน/1,110 บาท
(+vat=1,187.70บ.)
ใช้เน็ต 10 Mbps
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*104*597*5823917#

เน็ต + โทรฟรี
24 ชม./15 บ.
(+vat=16.05บ.)
ใช้เน็ต 256 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*65*5823917#
24 ชม./24 บ.
(+vat=25.68บ.)
ใช้เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*66*5823917#
24 ชม./29 บ.
(+vat=31.03บ.)
ใช้เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*67*5823917#
7 วัน/69 บ.
(+vat=73.83บ.)
ใช้เน็ต 256 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*75*5823917#
7 วัน/99 บ.
(+vat=105.93บ.)
ใช้เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*76*5823917#
7 วัน/119 บ.
(+vat=127.33บ.)
ใช้เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*77*5823917#
7 วัน/169 บ.
(+vat=180.83บ.)
ใช้เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*78*5823917#
7 วัน/249 บ.
(+vat=266.43บ.)
ใช้เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*79*5823917#
30 วัน/249 บ.
(+vat=266.43บ.)
ใช้เน็ต 256 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*95*5823917#
30 วัน/349 บ.
(+vat=373.43บ.)
ใช้เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*96*5823917#
30 วัน/449 บ.
(+vat=480.43บ.)
ใช้เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*97*5823917#
30 วัน/649 บ.
(+vat=694.43บ.)
ใช้เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
ครั้งละ 60 นาที

*104*98*5823917#