TRUE

เน็ตความเร็ว 1Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
24 ชม./25 บ.
(+vat=26.75บ.)
ความเร็ว 1 Mbps ใช้ครบ 500 MB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8322*17331647#
  24 ชม./32 บ.
(+vat=34.24บ.)
ความเร็ว 1 Mbps ใช้ครบ 1GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8353*17331647#
48 ชม./35 บาท
(+vat=37.45บ.)

เน็ตความเร็ว 1 Mbps ใช้ครบ 750 MB
ความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps
*900*8334*17331647#
48 ชม./44 บาท
(+vat=47.08บ.)

เน็ตความเร็ว 1 Mbps ใช้ครบ 750 MB
ความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps
*900*8354*17331647#
7 วัน/120 บาท
(+vat=128.4บ.)

เน็ตความเร็ว 1 Mbps ใช้ครบ 2.5 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8323*17331647#
30 วัน/350 บาท
(+vat=374.5บ.)
เน็ตความเร็ว 1 Mbps ใช้ครบ 7.5 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8324*17331647#


เน็ตความเร็ว 4Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
24 ชม./32 บาท
(+vat=34.24บ.)
เน็ตความเร็ว 4 Mbps ใช้ครบ 1 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8325*17331647#

48 ชม./55 บาท
(+vat=58.85บ.)

เน็ตความเร็ว 4 Mbps ใช้ครบ 1.75 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8339*17331647#
7 วัน/220 บาท
(+vat=235.4บ.)

เน็ตความเร็ว 4 Mbps ใช้ครบ 7 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8326*17331647#
30 วัน/650 บาท
(+vat=695.5บ.)

เน็ตความเร็ว 4 Mbps ใช้ครบ 20 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8327*17331647#


เน็ตความเร็ว 6Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
48 ชม./75 บาท
(+vat=80.25บ.)

เน็ตความเร็ว 6 Mbps ใช้ครบ 2.5 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8340*17331647#
7 วัน/270 บาท
(+vat=288.9บ.)

เน็ตความเร็ว 6 Mbps ใช้ครบ 9 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8329*17331647#
30 วัน/850 บาท
(+vat=909.5บ.)

เน็ตความเร็ว 6 Mbps ใช้ครบ 25 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8330*17331647#

 เน็ตความเร็ว 10Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
48 ชม./85 บาท
(+vat=90.95บ.)

เน็ตความเร็ว 10 Mbps ใช้ครบ 3.5 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8341*17331647#
7 วัน/ 330 บาท
(+vat=353.1บ.)

เน็ตความเร็ว 10 Mbps ใช้ครบ 14 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8332*17331647#
30 วัน/1,110 บาท
(+vat=1187.7.)

เน็ตความเร็ว 10 Mbps ใช้ครบ 33 GB
ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8333*17331647#
แพ็กเกจเน็ตไม่อั้น เครือข่ายทรูมูฟ

เงื่อนไข

  • เมื่อใช้งานครบตามปริมาณของแต่ละแพคเกจ  ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps  ใช้ต่อเนื่องได้ไม่จำกัด