โปรเน็ต AIS 3 วัน

รวมโปรเน็ต เอไอเอส วันทูคอล สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

ราคา/อายุ

วิธีกดสมัคร

11 บาท
3 วัน
รวมภาษี=11.77 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 150 MB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

18 บาท

3 วัน

รวมภาษี=19.26 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 300 MB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
23 บาท
3 วัน

รวมภาษี=24.61 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 800 MB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

69 บาท

3 วัน

รวมภาษี=73.83 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 1.25 GB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

82 บาท

3 วัน

รวมภาษี=87.74 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 2.5 GB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

84 บาท

3 วัน

รวมภาษี=89.88 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 3.5 GB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

155 บาท

3 วัน

รวมภาษี=165.85 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 10 GB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

189 บาท

3 วัน

รวมภาษี=202.23 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 15 GB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

199 บาท

3 วัน

รวมภาษี=212.93 บ.

ใช้เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 20 GB

 ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ